Constitution 2017's Problem: Political party have less power over their MPs
27 ม.ค. 63
รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็เปิดช่องให้ ส.ส. มีอิสระในการโหวตไม่ทำตามมติพรรค  และการย้ายพรรคของ ส.ส. ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก ทำให้พรรคการเมืองควบคุม ส.ส. ในสภาไม่ได้ และเกิดปรากฎการณ์ "ส.ส. งูเห่า" โหวตสวนมติพรรค   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 4 คน
15 ก.พ. 63
21 กุ.พ. 63 เป็นวันนัดฟังคำวินิจฉัยคดีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงิน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 4 จาก 5 คน ในวันที่ 11 ก.พ. 63 ชวนดูว่าแล้วว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คน จะมาทันคดียุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่
26-2557
13 ก.พ. 63
ประกาศ คสช. 26/2557 ที่ยังไม่ถูกยกเลิกไป โดย คสช. จงใจคงอำนาจนี้ไว้ให้มีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต และสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบโดยอำนาจศาล
ส.ว. ประชุมลับ เห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ 4 คน ไม่เห็นชอบ 1 คน
13 ก.พ. 63
11 กุมภาพันธ์ 2563 วุฒิสภามีมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังจาก กมธ.ตรวจสอบประวัติ ได้ขอเลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติมากถึง 4 ครั้ง นับจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 163 วัน สุดท้ายแล้ววุฒิสภามีมติเห็นชอบว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 4 จาก 5 คน
12 ก.พ. 63
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)ออกแถลงการณ์เรื่อง รัฐต้องคุ้มครองนายเอกชัย และต้องเร่งแก้ไขปัญหาการข่มขู่คุกคามนักปกป้องสิทธิชุมชนกรณีเหมืองแร่ทั่วประเทศ
7 ก.พ. 63
หากนับวันตั้งแต่  ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ได้เข้าสู่การพิจารณา ไปจนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้มีการลงมติใหม่นั้น จะถือว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 114 วัน ซึ่งถ้าดูในมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญ ได้วางกรอบเวลาไว้ว่า สภาผู้แทนฯ
เทียบ 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญ 2560 ชนะเลิศที่สุดแห่งการแก้ไขยาก
7 ก.พ. 63
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 กำลังเป็นประเด็นที่คนสนใจ ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากถึง 20 ฉบับ เราจึงทำการเปรียบเทียบการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อที่จะทำให้เห็นภาพรวมของ “กับดัก” รัฐธรรมนูญตลอดเส้นทางประชาธิปไตยของไทย