Hot Issues

กป.อพช.ใต้ออกแถลงการณ์กรณีเอกชัย อิสระทะถูกชายฉกรรจ์อุ้มไปจากเวทีประชาพิจารณ์เหมืองหินปูน จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
พ.ร.บ.โรงงาน ปี 2562 ซึ่งถูกแก้ไขใหม่ในยุคคสช. และเห็นชอบโดยสภาแต่งตั้งอย่างสนช. กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 หรืออีกประมาณ 2 เดือนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงอยากชวนอ่าน บทความของ 'สมนึก จงมีวศิน' นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาด้านวิชาการ EEC Watch ที่มองว่า กฎหมายดังกล่าวอาจจะเป็นระเบิดเวลาลูกถัดไปทางสิ่งแวดล้อม 
Konsarn Community
26 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังหลายฝ่ายกว่า 50 นาย เข้าไปพื้นที่ชุมชนบ่อแก้ว จ.ชัยภูมิ เพื่อปิดหมายบังคับคดี ให้ชุมนุมออกจากพื้นที่ "สวนป่า" โดยทันที สวนทางกับมติของคณะทำงานที่เคยสรุปแล้วว่า สวนป่าคอนสารได้ปลูกสร้างทับที่ทำกินของราษฎร ให้ยกเลิกสวนป่า แล้วนำที่ดินมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้เดือดร้อน 
ตัวแทนจากภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “หลังคลื่น IUU: เดินหน้าหรือหยุดนิ่ง ทิศทางและความท้าทายล่าสุดประมงไทย” หลังต้องแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติระบบอุตสาหกรรมประมงมาเกือบสี่ปี จนกระทั่งสหภาพยุโรปปลดใบเหลืองไทยในปี 2562
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่น่าจับตาอย่างมาก ตั้งแต่การปรากฎตัวอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล "คสช. 2" และท่าทีของฝ่ายค้านที่ประสานมือกันชูนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ตัดวงจรการสืบทอดอำนาจ ซึ่งอาจจะกลายเป็นจุดร่วมสำคัญของสภาในอนาคต
SPT submit letter
เกษตรกรไร้ที่ดิน ชุนชนน้ำแดง จ.สุราษฎร์ธานี – สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เดินหน้ายื่นหนังสือต่อศาลกีฏา สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสหประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ขอให้เพื่อนได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินเอกชนทิ้งร้าง
ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา หน้าที่ 39 ภาคผนวกที่ 1 ได้บรรจุชื่อร่างกฎหมายไว้จำนวน 16 ฉบับ โดยอ้างว่าเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีอย่างน้อย 16 ฉบับ ซึ่งจะเปิดทางให้กับ ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของคสช. เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วย
21 กรกฎาคม 2562 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 7 พรรค ร่วมกันจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ" โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคของทุกพรรค ที่เห็นตรงกันว่า จำเป็นจะต้องสร้างการเมืองใหม่ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นหัวของประชาชน
19 ก.ค. 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประชาชน 9 เรื่องต่อรัฐบาลเช่น การยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพ, การกระจายอำนาจการถือครองที่ดินและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
unelected ministers
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอ้างว่า ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรี "จากการเลือกตั้ง" และจากระบอบประชาธิปไตย ขณะที่เมื่อพลิกดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้ง 36 คน ก็พบว่า จำนวน 16 คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เข้าข่ายเป็นรัฐมนตรี "คนนอก" ซึ่งเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐถึง 11 คน บางคนไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเลย บางคน "สอบตก" ก็ยังได้เป็นรัฐมนตรี