Hot Issues

Hate Crime to LGBT
จากกรณีข่าวสะเทือนขวัญสังคม เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกลายเป็นผู้ต้องหา "อุ้มฆ่า" สุภัคสรณ์ พลไธสง ผู้ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นทอม จนนำไปสู่วงเสวนาเพื่อสะท้อนปัญหาจากการมีอคติหรือเกลียดชังต่อความแตกต่างทางเพศที่นำไปสู่ความรุนแรงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึง แถมยังถูกพูดเงื่อนด้วยช่องโหว่ของรัฐที่ไม่สามารถปกป้องความรุนแรงแบบนี้ได้
Digital signal
เวทีเสวนาวิชาการสะท้อน ในร่าง #พรบคอมฯ ฉบับใหม่ ข้อกล่าวหาเสนอ "ข้อมูลเท็จ" เป็นแน้วโน้มที่สื่อไม่สามารถเลี่ยงได้ นักสิทธิมนุษยชนมีข้อกังวลคำว่า "ศีลธรรมอันดี-ความมั่นคงของชาติ" ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 9 คน 
Computer locked
วงเสวนาชี้ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังคลุมเครือในข้อกฎหมาย-ขอบเขตอำนาจเจ้าหน้าที่ มาตรา 15 ใหม่เขียนมาคุ้มครองผู้ให้บริการ แต่ยังเปิดช่องให้คู่แข่งทางการค้ากลั่นแกล้งส่งรีพอร์ตให้กัน ไม่เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์
iLaw GayAndSex
เสวนาเรื่อง มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559 เสนอประเด็น เกี่ยวกับพื้นที่และตัวตนของกลุ่มเกย์ในทวิตเตอร์ ที่มีการเผยแพร่คลิปความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย การขายเซ็กส์ผ่านไลน์สร้างรายได้ และการต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคม
สรุปเสวนา: 5 ปัญหาประชาธิปไตยไทย ทำไมดึกดำบรรพ์
นักวิชาการเผย อุปสรรคประชาธิปไตย 5 ข้อ ตุลาการแทรกแซงการเมือง ชนชั้นนำเปิดทางกุมอำนาจ นายทุนไม่เอื้อประชาธิปไตย รธน.ทำรัฐมีปัญหา วัฒนธรรมปลูกฝังชาตินิยม
Fifty Shades of work
งานเปิดตัวหนังสือ Fifty Shades of work สะท้อนปัญหาแรงงานนอกระบบที่ส่วนใหญ่สวัสดิการไม่เพียงพอ บรรณาธิการหนังสือและทราย เจริญปุระ ร่วมแชร์ แรงงานนอกระบบไม่ได้มีแต่คนจน อาชีพรับจ้างอิสระ ดารานักแสดง ล้วนเป็นแรงงานนอกระบบ ต้องการการคุ้มครอง
Varaporn Chamsanit
จากข่าวข่มขืนนักศึกษาธรรมศาสตร์ นำมาสู่การวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงทางเพศว่า ความรุนแรงเรื่องเพศต่อผู้หญิง ถูกล้อมด้วย ‘อคติ’ ทางเพศของสังคม ไม่ใช่ ‘ปัญหาส่วนตัว’  แต่ เป็นปัญหา ‘โครงสร้างของรัฐ’ และชวนคิดถึงหญิงที่พิการ หรือหญิงเป็นแรงงานข้ามชาติ ที่จะยิ่งพบอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมของไทย
NLA seminar
เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.คอมฯ ที่รัฐสภาคึกคัก ผู้เข้าร่วมส่งข้อกังวล ม. 14 ใช้ปิดปาก ห้ามวิจารณ์-ห้ามตรวจสอบ ด้านกมธ.ร่างฯ ย้ำ พ.ร.บ.คอมฯ ไม่ใช่กฎหมายหมิ่นประมาทออนไลน์ แต่ยังมีเงื่อนไข ห้ามเสนอ "ข้อมูลเท็จ" 
Event talk
หลักสิทธิที่จะถูกลืม หรือ right to be forgotten ถูกอ้างขึ้นในการร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ เพื่อเป็นเหตุในการกำหนดความผิดฐานใหม่ ให้ทำลายข้อมูลที่ศาลสั่งว่าผิด ทั้งที่ในทางสากล สิทธิที่จะถูกลืมใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมประเด็นสำคัญการบล็อกเว็บที่ขัดกับศีลธรรมอันดี ทำโดยคณะกรรมการ 5 คนตัดสินใจ 
ว่ากันว่า เด็กคืออนาคตของชาติ เพราะเด็กฉลาด ชาติ (จะ) เจริญ แต่ความเจริญที่ว่าจะไปในทิศทางไหน ก็ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมที่หล่อหลอมความคิดความอ่านของเด็กขึ่นมา เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่มีกลไกอำนาจบางอย่างคอยกำกับอยู่ เสมอ ไม่ว่าจะในรูปของนโยบาย กฎหมาย หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญ