Hot Issues

8 มกราคม 2563 ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มีวงเสวนาในหัวข้อ "พรรคการเมืองกับอนาตประชาธิปไตย" ที่ว่าด้วยความสำคัญของสถาบันพรรคการเมือง ปมปัญหาของรัฐธรรมนูญ และบทบาทขององค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ ซึ่งส่งผลต่ออนาคตประชาธิปไตยไทย
Miss Universe 2019
จากคำถามในเวที Miss Universe 2019 นางงามจากประเทศไทยถูกถามว่า “ในหลายที่รัฐบาลต้องการสร้างความเป็นส่วนตัว และขณะเดียวกัน ก็ต้องการสร้างความปลอดภัย คุณจะเลือกอะไรระหว่างความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย?” ซึ่งคำถามนี้เป็นที่น่าสนใจว่าหากเป็นคุณ คุณจะเลือกสิ่งไหน "ความเป็นส่วนตัว" หรือ "ความปลอดภัย" จากรัฐ? จากการสำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว พบว่ามีอย่างน้อย 11 กฎหมาย
Walk-Out
28 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง การประชุมครั้งที่ 9 ได้มีการประชุมในวาระ การลงคะแนน และนับคะแนนใหม่อีกครั้ง เพื่อขอตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ซึ่งฝ่ายค้านทำการวอร์คเอ้าท์ ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป 
20 พฤศจิกายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดอ่านคำวินิจฉัย คดีของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหัวพรรคอนาคตใหม่ ปมถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย ซึ่งเข้าข่ายการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อ อันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามการเป็น ส.ส. แต่ก่อนจะไปฟังคำวินิจฉัยของศาล ไอลอว์อยากชวนอ่าน 5 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคดีนี้
ประชุมสภาสมัยที่สอง
6 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันนัดประชุมครั้งแรกของสภา ส.ส. ในสมัยประชุมสามัญครั้งที่สอง ในการประชุมครั้งแรกมีญัตติที่น่าสนใจอย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ การขอตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศ และคำสั่งของ คสช. ขอตั้ง กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 และ ขอตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาเรื่องการทำร้ายนักกิจกรรม 
นักวิชาการชี้ แม้จะมีการเลือกตั้งผ่านมาหลายเดือน แต่สถานการณ์การเมืองกลับไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น ทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน และการจำกัดบทบาทของสถาบันทางการเมืองขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะ "กองทัพ" ยังทำได้ยาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากกลไกที่ถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพะาวุฒิสภาแต่งตั้งที่มาจากการสรรหาคััดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้การแก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยาก
Constitutional Court calls Kovit
27 สิงหาคม 2562 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกจดหมายเชิญ รศ.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์  เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากการโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญอย่างไม่เหมาะสม เป็นการออกหนังสือเชิญต่อบุคคลภายนอกให้เข้าชี้แจงเกี่ยวกับการวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรับธรรมนูญ ฉบับใหม่ประกาศใช้ 
ในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครปฐม ที่พรรคอนาคตใหม่พ่ายแพ้ให้กับพรรคชาติไทยพัฒนา ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ประชาชนเปลี่ยนวิธีคิดในการออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่ หรือ แท้จริงแล้วเป็นผลจากวันเลือกตั้งของ กกต. ที่ใช้วันหยุดราชการที่เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ มีน้ำหนักไปทาง วันเลือกตั้งมากกว่า
CMU Seminar
22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดงานเสวนาเรื่อง “ปฏิสังขรณ์ประเทศไทย” ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนมาร่วมรับฟ้องล้นห้องประชุมใหญ่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อหลักในการพูดคุยเน้นที่ประเด็นความจำเป็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560
22 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติสั่งห้ามใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต หลังมีการเคลื่อนไหวให้ยกเลิกสารเคมีดังกล่าวซึ่งสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม