Hot Issues

3 Steps Vote of No-Confident
31 มกราคม 2563 หกพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหกคน โดยคาดว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ ซึ่งระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไม่ได้  จากนั้นจะเว้นการประชุมสภาไว้ 1 วัน จึงกลับมาลงมติได้ ถ้ารัฐมนตรีคนใดถูก ส.ส. เกินครึ่งสภา ลงมติไม่ไว้วางใจ ต้องพ้นจากตำแหน่ง
AI Seminar
แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์สิทธิฯ เอเชีย-แปซิฟิก ชี้ไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล สิรวิชญ์ หรือ "จ่านิว" เล่าประสบการณ์ ถูกเอากฎหมายปกติมาใช้แบบไม่ปกติ คดีเยอะทำให้ใช้ชีวิตปกติประจำวันไม่ได้ ผศ.ดร.จันทจิรา แจงสามประเด็นปัญหาการตีความพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
Amnesty Report
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี 2562 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยระบุว่า กระแสการประท้วงทั่วเอเชียที่มีเยาวชนเป็นแกนนำ เป็นความพยายามต่อต้านการปราบปรามและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก
29 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้อง กรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอาจทำให้ร่างกฎหมายตกทั้งฉบับ หรือตกบางส่วนก็ได้
Laddawan
งานเสวนา "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน" เสนอแก้รัฐธรรมนูญให้ผู้หญิงมีโควต้าที่นั่งในการเมือง โดยเจตคติในสังคมที่มองผู้หญิงและความแตกต่างระหว่างเพศมีความสำคัญไม่แพ้กฎหมายและโครงสร้าง
FTA Watch Statement
กลุ่มศึกษาช้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) แถลงกรณีรัฐบาลเตรียมรื้อฟื้นการค้าไทย-อียู หวั่นค่าใช้จ่ายด้านยาแพงขึ้น 81,356 ล้านบาท, เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ไปเพาะปลูกต่อได้ ชี้รัฐธรรมนูญ 60 เรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศล้าหลังที่สุด
Pramote
ชาวบ้านบ้านน้ำพุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขอความเป็นธรรม ให้รังวัดพิสูจน์สิทธิในที่ดินกันใหม่ หลังป่าไม้เข้าตรวจยึดตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่แจ้งให้ชาวบ้านที่ทำกินอยู่เข้าแสดงหลักฐานการครอบครอง และนำไปสู่การตัดฟัน เผา พืชผลของชาวบ้านช่วงปลายปี 2562
ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย คำร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยอ้างว่า พรรคการเมืองนี้กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่เรียกเป็นชื่อเล่นว่า "คดีอิลลูมินาติ" แต่อย่างไรก็ดี คดีดังกล่าวมีประเด็นทางกฎหมายที่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยเรื่อง "อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ" ก่อนว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกคำวินิจฉัยในประเด็นการสั่งยุบพรรคการเมืองได้หรือไม่
8 มกราคม 2563 ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มีวงเสวนาในหัวข้อ "พรรคการเมืองกับอนาตประชาธิปไตย" ที่ว่าด้วยความสำคัญของสถาบันพรรคการเมือง ปมปัญหาของรัฐธรรมนูญ และบทบาทขององค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ ซึ่งส่งผลต่ออนาคตประชาธิปไตยไทย
Miss Universe 2019
จากคำถามในเวที Miss Universe 2019 นางงามจากประเทศไทยถูกถามว่า “ในหลายที่รัฐบาลต้องการสร้างความเป็นส่วนตัว และขณะเดียวกัน ก็ต้องการสร้างความปลอดภัย คุณจะเลือกอะไรระหว่างความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย?” ซึ่งคำถามนี้เป็นที่น่าสนใจว่าหากเป็นคุณ คุณจะเลือกสิ่งไหน "ความเป็นส่วนตัว" หรือ "ความปลอดภัย" จากรัฐ? จากการสำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว พบว่ามีอย่างน้อย 11 กฎหมาย