Articles

local election
การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และพัฒนาตัวอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ยังมีทับซ้อนกับระบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยรัฐธรรมนูญ 2560 เองแม้รับรองการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนมาก ส่วนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นทุกฉบับก็ถูกแก้ไขใหม่ในยุคของ คสช.
Chart
18 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยคะแนนเสียง 445 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เรียกได้ว่า เห็นชอบด้วยกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
Senator Robots
รายชื่อผู้ "เข้ารอบสุดท้าย" ที่มาจากคณะกรรมการสรรหา มีรายชื่อบุคคล 395 คน ส่วนบัญชีรายชื่อที่มาจาก กกต. นั้นครบ 200 คน พอดี จึงมีรายชื่อที่เข้ารอบสุดท้ายรวมทั้งหมด 595 คน พบมีทหารตำรวจมาเพียบ อดีตข้าราชการก็สูง ส่วนใหญ่เป็น "คนกันเอง" เซอร์ไพรส์ที่มีรายชื่อที่ "มีชัย" เสนอ และ ประธาน กกต. เสนอ ด้วย
11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาญัตติด่วน เรื่องการตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ” เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการก่อนที่จะเดินไปสู่ขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญต่อไป 
Villagers
แม้ว่าคำสั่งทวงคืนผืนป่าจะถูกยกเลิกไปพร้อมกับการหมดอำนาจของคสช.แล้ว แต่ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างตามอำเภอใจยังหลงเหลืออยู่ ถึงปัจจุบันชาวบ้านยังคงถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่ป่า จำนวนมากต้องติดคุก สิ้นเนื้อประดาตัว หรือมีบาดแผลจากการบังคับไล่รื้อของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกรณีของวันหนึ่ง ชาวบ้านอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟจัดวงเสวนาเรื่อง “จากปารีณา 1,700 ถึงปัญหาที่ดินของคนจน : ข้อเสนอและทางออก” โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคมและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าร่วมแลกเปลี่ยน
Senator TN
เปิดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสรรหา ส.ว. และบันทึกการประชุมของ คสช. ในกระบวนการคัดเลือกคนมาเป็น ส.ว. และกระบวนการที่เคยถูกสั่งไม่เปิดเผย ทั้งหมดประชุมกันไม่กี่ครั้ง พิจารณาไม่กี่เรื่องเท่านั้น ทำให้เห็นว่า กว่าจะได้มาซึ่งคนที่ลงมติเลือกนายกฯ นั้นไม่ได้ยากเกินไป
Selection Committee
ในที่สุด คสช. ก็ยอมเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ทั้ง 10 คน มีแต่คนหน้าเดิม ทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา, วิษณุ เครืองาม ฯลฯ ซึ่งตั้งตามคำสั่ง คสช. 1/2562 ที่ไม่เคยเปิดเผยให้ประชาชนเห็นมาก่อน พร้อมด้วยคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติที่วิษณุนำทีมเอง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทั้งในและนอกสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาผู้แทนราษฎรจะมีการตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ” เพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะเดินไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆ
ในปัจจุบันสถานะของ คสช. จะสิ้นสุดลงไปแล้วหลังมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ แต่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ยังให้การรับรองการใช้อำนาจของ คสช. ที่ผ่านมาไว้อยู่ ทำให้การตรวจสอบอำนาจหรือลบล้าผลพวงจากการใช้อำนาจดังกล่าว หรือการเอาผิดการใช้อำนาจโดยมิชอบไม่สามารถกระทำได้ และอาจนำไปสู่การสร้างวัฒธรรม "ลอยนวลพ้นผิด" ที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของข้อเสนอทั้งจากพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เสนอให้ยกเลิกมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญเพื่อลบล้างผลพวงการรัฐประหารหรือบรรดาอำนาจและการกระทำของคณะรัฐประหาร