Articles

เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน พบ "ประธานศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยเป็นคุณกับคสช.
ท่ามกลางกระแสความเห็นที่แตกต่างในข้อเท็จจริงของคดี ยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีกู้เงิน 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' ว่าศาลสามารถตัดสินอย่างไรได้บ้าง อยากชวนทุกคนไปสำรวจที่มาและความคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนในการวินิจฉัยคดีทางการเมือง เพื่อให้เห็นทิศทางของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
26-2557
ประกาศ คสช. 26/2557 ที่ยังไม่ถูกยกเลิกไป โดย คสช. จงใจคงอำนาจนี้ไว้ให้มีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต และสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบโดยอำนาจศาล
เทียบ 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญ 2560 ชนะเลิศที่สุดแห่งการแก้ไขยาก
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 กำลังเป็นประเด็นที่คนสนใจ ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากถึง 20 ฉบับ เราจึงทำการเปรียบเทียบการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อที่จะทำให้เห็นภาพรวมของ “กับดัก” รัฐธรรมนูญตลอดเส้นทางประชาธิปไตยของไทย 
รัฐธรรมนูญ 2560 ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็น “หน้าที่ของรัฐ” ตัดสิทธิของผู้บริโภคในการร้องเรียนและได้รับเยียวยาจากความเสียหายออก สิทธิของประชาชนในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภคยังคงอยู่ แต่ไม่ถึงขั้นบังคับให้ต้องเกิดขึ้นให้ได้ 
Constitution 2017's Problem: Political party have less power over their MPs
รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็เปิดช่องให้ ส.ส. มีอิสระในการโหวตไม่ทำตามมติพรรค  และการย้ายพรรคของ ส.ส. ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก ทำให้พรรคการเมืองควบคุม ส.ส. ในสภาไม่ได้ และเกิดปรากฎการณ์ "ส.ส. งูเห่า" โหวตสวนมติพรรค   
Digital Government?
กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เต็มที่ ยกเลิกการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นขออนุญาตและให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงส่งข้อมูลกันเอง การชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ก็ต้องให้จ่ายผ่านดิจิทัลได้
กรณีเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมายอมรับว่าไม่ได้อยู่ประชุมสภา แต่มีชื่อว่าลงคะแนนโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และยังมีคลิปจาก ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐเสียบบัตรลงคะแนนซ้ำเกินหนึ่งใบ ทำให้เกิดข้องสงสัยว่าผลของการกดโหวตแทนกันจะนำไปสู่อะไรบ้าง
21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ แต่เชื่อว่า หลายคนที่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดคงยังมีคำถาม ตั้งแต่ว่า ยุบพรรคในข้อหาอะไร ใช้อะไรเป็นหลักฐาน และศาลรัฐธรรมนูญเป็นใครมาจากไหน รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า ยุบอนาคตใหม่แล้วไงต่อ ชวนมาสำรวจคำตอบกัน
50,000 people have right to propose draft constitution to parliament
ประชาชนอาจไม่ต้องรอให้สภาผู้แทนฯ ทำงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายเดียว เพราะสามารถริเริ่มเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเอง โดยรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 (1) ให้สิทธิประชาชน 50,000 คน รวบรวมชื่อกันเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือ “ฉบับประชาชน” ต่อรัฐสภาได้
How to Amend
รัฐธรรมนูญปี 2560 แก้ไขยากเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องมีเสียง ส.ว. 1 ใน 3 และ ฝ่ายค้านร้อยละ 20 ในจำนวนเสียงเห็นชอบ นอกจากนี้ ยังให้ทำประชามติหากแก้ไขบททั่วไป หมวดกษัตริย์ วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ คุณสมบัตินักการเมือง อำนาจศาลและองค์กรอิสระ ท้ายสุดให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าแก้ได้หรือไม่