Articles

ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด เลือก บรรจงศักดิ์ วงปราชญ์ ส่งให้ ส.ว. ลงมติเป็นตุล
4 มีนาคม 2563 ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด มีมติเลือก บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เพื่อส่งให้วุฒิสภาลงมติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนที่ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ผู้ได้รับคัดเลือกจากศาลปกครองสูงสุดคนก่อน ที่วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและกองทัพที่เข้มแข็ง ทว่าเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การตอบสนองโดยภาครัฐในช่วงแรกกลับเป็นไปอย่างล่าช้าจนทำให้ไวรัสโคโรนาระบาดไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเริ่มตั้งหลักได้ก็มีการนำมาตรการที่เข้มงวดต่างๆมาใช้และบางเมืองก็มีมาตรการดูแลกลุ่มคนเปราะบางอย่างคนไร้บ้านซึ่งทางการไทยน่าจะได้ศึกษาและนำมาปรับใช้
Germany TN
ผู้เขียนเป็นประชาชนตาดำๆ คนหนึ่งที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทย ปัจจุบันรับใช้ประชาชนอยู่ที่เยอรมนี เขียนเล่าการจัดการโควิดที่ประชาชนเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือกับรัฐบาล หลังใช้มาตรการฉุกเฉินและเคอร์ฟิว เยอรมนีก็กำลังทยอยให้ร้านค้ากลับมาเปิดได้ ปัจจัยสำคัญหนึ่ง คือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังและทั่วถึง
Germany TN
คนไทยในเยอรมัน รีวิวมาตรการรับมือโควิด ในฐานะที่เยอรมันมีผู้ติดเชื้อมากแต่เสียชีวิตน้อย สามประเด็นหลักที่ชวนเรียนรู้ คือ  ประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหา, จิตวิทยาทางสังคม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการหาสมดุลระหว่างการใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพ กับการรักษาสิทธิและเสรีภาพ
France Paris
ณัฐวุฒิ คล้ายขำ อดีตนักเรียนกฎหมายในฝรั่งเศส ชวนมองประเด็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือโควิด19 รอบนี้ที่ฝรั่งเศสออกกฎหมายใหม่นำเสนอระบบใหม่ แยกจากสถานการณ์ฉุกเฉินทางการทหาร และกรณีอื่นๆ ทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นสำหรับภัยพิบัติชนิดนี้ เป็นตัวอย่างให้ไทยเรียนรู้ได้
Covid France
นักเรียนกฎหมายชาวไทย นามปากกา นายอองดรัวต์ ครัวซองต์ เล่าบรรยากาศในฝรั่งเศสก่อนช่วงโควิดระบาดหนัก ชี้ประชาชนไม่ตื่นตัว ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล ขณะที่รัฐบาลก็ออกมาตรการช้า ตอนแรกกำหนดให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมเฉพาะกับบุคคลากรทางการแพทย์ ต่อมาจึงแจกจ่ายให้ประชาชน
London
สุทธิเกียรติ คชโส และภัทรานิษฐ์ เยาดำ นักเรียนไทยในอังกฤษ และสามี เล่าประสบการณ์ระหว่างเตรียมเดินทางกลับไทย แต่มีประกาศ ก.พ.ท. ออกมา สายการบินปฏิเสธไม่ออก Boarding Pass ให้ ทางสถานทูตไทยก็พยายามช่วยจัดการแล้ว แต่ใบรับรองแพทย์ไม่ได้หาง่ายนักในประเทศอังกฤษที่ไวรัสก็กำลังระบาด
Netherlands TN
ในขณะที่ประเทศรอบข้างอย่างดำเนินมาตรการรับมือโควิด-19 อย่างเข้มข้น เนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันลมยังคงดำเนินมาตรการล็อคดาวน์แบบผ่อนคลายที่ประชาชนยังพอใช้ชีวิตตามปกติ เช่น พาสุนัขไปเดินเล่นได้บ้าง โดยโจทย์สำคัญ คือ มาตรการคุมโรคในระยะยาวว่าจะปล่อยให้มีการแพร่เชื้อแบบจำกัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือไม่
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจรวมถึงการรับมือกับปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นภายหลังการระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” รัฐบาลคสช.2 เตรียมออกมามาตรการกู้เงินพิเศษอย่างน้อย 1 ล้านล้านบาท โดยสิ่งที่น่าสนใจ คือ การกู้เงินดังกล่าวจะเป็นการใช้ “ช่องทางพิเศษ” ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งมีข้อจำกัดในการตรวจสอบแก้ไขวงเงินกู้ที่รัฐบาลต้องใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
เทียบเสรีภาพการแสดงออกในรัฐธรรมนูญถาวรสามฉบับตั้งแต่ปี 2540 พบว่า หลักการเหมือนกันแต่รายละเอียดเปลี่ยนไป รัฐธรรมนูญ​ 2560 ตัดความเป็นส่วนตัว สิทธิครอบครัว สุขภาพจิต จากข้อยกเว้นการใช้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น ตัดการคุ้มครองการสอน อบรม วิจัย จากเสรีภาพทางวิชาการ และรับรองเสรีภาพของสื่อกว้างๆ ว่า “บุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”