Articles

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับมือได้ทันสถานการณ์ และตัดสินใจใช้มาตรการล็อคดาวน์ ปิดพรมแดนอย่างเข้มข้นหลังพบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเพื่อขจัดเชื้อไวรัสในประเทศให้ได้
Almost every States in America lockdown
สหรัฐฯมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก มลรัฐเกือบทั้งหมดประกาศภาวะฉุกเฉินและมีมาตรการปิดเมือง นิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ออกมาตรการที่เข้มงวดและผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 ดอลลาร์ ขณะที่ แคลิฟอร์เนียผู้ติดเชื้ออันดับต้นๆ เช่นกัน แต่ชะลอการระบาดได้ดี ด้วยมาตรการที่รวดเร็วเด็ดขาดแต่ไม่เน้นบทลงโทษใดๆ
Paris
ฝรั่งเศสสู้กับไวรัสโควิด19 ด้วยการสั่งล็อคดาวน์ทั้งประเทศ ห้ามคนออกจากบ้าน ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2563 ให้ทุกคนทำงานที่บ้าน ออกนอกบ้านได้เท่าที่จำเป็นโดยต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงเหตุผลพกติดตัวเอาไว้ หากฝ่าฝืนเน้นการลงโทษโดยการปรับเงิน
Pornpet with Mask
วุฒิสภา โดยหลักการแล้วเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ช่วงวิกฤติโรโควิด ส.ว. หลายคนเลือกทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์นอกอำนาจหน้าที่ โดยเน้นไปที่งานสังคมสงเคราะห์ ลองดูกิจกรรมของพวกเขาเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ
จด•หมายเหตุ เป็นข้อเขียนของ "นคร เสรีรักษ์" นักวิชาการทางกฎหมายและผู้ก่อตั้งกลุ่ม Privacy Thailand ที่พยายามจดและบันทึกความเคลื่อนไหวทางสังคมในมุมสิทธิเสรีภาพและกฎหมาย โดยครั้งนี้ เขาเลือกหยิบประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวในสถานการณ์ที่สังคมต้องรับมือกับโรคระบาด แต่เพดานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดูจะลดต่ำลง
labor smile
หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าชดเชยให้ครบให้ถูกต้อง ช่องทางที่จะให้ลูกจ้างเรียกร้องสิทธิที่ได้รับเงินจากนายจ้างทำได้สองวิธี คือ ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานโดยตรง ซึ่งทั้งสองวิธีไม่ต้องใช้ทนายความ และไม่เสียค่าธรรมเนียม  
Labor TN
สถานการณ์ไวรัส #โควิด-19 มาพร้อมกับปัญหาเศรษฐกิจ การปรับลดพนักงาน หรือ "ไล่ออก" ในมุมของลูกจ้างกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตอย่างมาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างกรณีที่ถูกไล่ออก ต้องได้รับค่าชดเชย อย่างน้อยเพื่อที่จะยังประคองชีวิตอยู่ได้ระหว่างการหางานใหม่
ส.ว. กับการเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 สมาชิกวุฒิสภา ชุดแรก จำนวน 250 คน ทั้งหมดถูกเลือกและแต่งตั้งโดย คสช. และมีวาระในการดำรงตำแหน่งยาวนานถึงห้าปี มาดูกันว่า ตั้งแต่เปิดประชุม วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ส.ว. ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรใดบ้าง และเห็นชอบใครไปแล้วบ้าง               
prison
การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ#Covid19 ดูจะเป็นไปได้ยากในเรือนจำไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ยอมรับว่าหากมีการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจำก็จะบริหารจัดการได้ยาก การลดจำนวนผู้ต้องขังทั้งระบบโดยมีเงื่อนไขและมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับอาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ควรถูกหยิบยกมาพิจารณาในห้วงเวลานี้ 
การแพร่ระบาดของโควิด 19 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับโลก ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ดังนั้น การรับมือสถานการณ์วิกฤติรัฐต้องมีความเพียบพร้อมในการใช้เงินงบประมาณแก้ปัญหา แต่เนื่องจากการใช้งบประมาณต้องตราเป็นกฎหมายไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจไม่ทันกาลกับวิกฤติ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ และกฎหมายงบประมาณจึงมีมาตรการอื่นๆ ให้รัฐบาลสามารถเลือกใช้ได้