-.-

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • รัชกาลที่ 8 สวรรคต
เป็นสมาชิกมาแล้ว
10 years 26 สัปดาห์